OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bloomissimo, s.r.o. zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty Bloomissimo, s.r.o. v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek http://www.smakujto.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci, při registraci do soutěží a při nákupu, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách https://smakujto.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Bloomissimo, s.r.o..

Bloomissimo, s.r.o. shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů Bloomissimo, s.r.o., nabízení obchodu nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby Bloomissimo, s.r.o.. Bloomissimo, s.r.o.. nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravních společností, a to pouze údaje potřebné k úspěšnému doručení zásilky subjektu. Bloomissimo, s.r.o. předává tyto osobní údaje dopravní společnosti Geis Parcel CZ, Uloženka, České Poště, případně dalším přepravcům, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od Bloomissimo, s.r.o., tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit registraci do soutěží a provést nákupy. Registrovaný subjekt může své osobní údaje opravit v rámci sekce můj účet, která je přístupná po přihlášení. Bloomissimo, s.r.o. registraci zákazníka u Bloomissimo, s.r.o. na jeho žádost zruší. Se zrušením registrace dojde k vymazání veškerých osobních údajů registrovaného zákazníka.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@smakujto.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace subjektu.

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá Bloomissimo, s.r.o. registrovaným subjektům informace ve formě newsletteru. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zrušit odhlášením v samotném těle newsletteru, nebo na e-mailové adrese info@smakujto.cz.

Subjekt bere na vědomí, že stránky https://smakujto.cz jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.


Smakujto.cz © 2015 | MONSTER MEDIA, s.r.o.