Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Bloomissimo s.r.o.. IČ: 24132241 se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 (dále jen: „správce“), společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 181537.
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Adresa: Slavojova 579/9, 128 000 Praha 2
  Email: gdpr@bloomissimo.cz
  Telefon: +420 775 708 220
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste poskytli v rámci vyplnění objednávkového formuláře (jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje, údaje o objednávce), v rámci registrace do uživatelského účtu (jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje), zápisu do novinek (emailovou adresu) nebo cookies pro účely přizpůsobení obsahu a reklamy.

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Důvodem zpracování osobních údajů je
  - v případě objednávky v e-shopu plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - v případě přímého marketingu tzv. oprávněný zájem správce (zejména pro zasílání dalších newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - v případě zasílání newsletterů a zpracování marketingových cookies a registrace do uživatelského účtu Váš souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - odbavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - vedení uživatelského účtu;
  - zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity (zejména cílení Vám přizpůsobené reklamy).

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od splnění smlouvy),
  - po dobu aktivního užívání Vašeho uživatelského účtu, nejdéle 3 roky od Vašeho posledního přihlášení,
  - po dobu, která je uvedena u jednotlivých typů cookies,
  - pokud se zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak 3 roky od jeho udělení.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
       - poskytovatel platební brány GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá;
  - poskytovatelé zajišťující služby správy a provozování e-shopu
       - MONSTER MEDIA, s r.o., IČ: 04251849, se sídlem Šaldova 476/9, Karlín, 186 00 Praha 8;
       - WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou;
  - poskytovatelé marketingového softwaru a služeb
       - MailChimp, provozované společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;
       - ECOMAIL.CZ, s.r.o., , IČ: 02762943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4;
       - Google Analytics, Google Ads a Google nákupy, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
       - Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
       - Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín
  - poskytovatel účetních služeb Regina Palmová, IČ: 49251066, se sídlem Marešova 642/2, 198 00 Praha 9.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou platforem uvedených v tomto článku. V takovém případě všichni zpracovatelé dostatečně naplňují záruky požadované GDPR.
 3. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby, které správce používá, jsou: Google Analytics - zaznamenává cookies
  - Google Ads - zaznamenává cookies
  - Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email, pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
  - Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
  - případně další služby, které však v současné době společnost nevyužívá.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:
  - na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. 21 GDPR
  - na přenositelnost a právo na kopii údajů dle čl. 20 GDPR
  - odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit s ochranou svých práv na soud.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Bližší informace o cookies

 1. Správce zpracovává cookies, které jsou užity za účelem:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  - fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu gdpr@bloomissimo.cz Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.
 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně zasláním na výše uvedenou kontaktní adresu (gdpr@bloomissimo.cz).
 7. Cookies jsou ukládány nejdéle 13 měsíců od jejich posledního využití.
 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  - Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  - Poskytovatelem služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
  - Poskytovatelem služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., IČ:02387727, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín
 9. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:
  - službou Google Analytics, Google Ads a Google nákupy:
       - https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
       - https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
  - službou Facebook Pixel:
       - https://www.facebook.com/policies/cookies/
       - https://www.facebook.com/full_data_use_policy
       - https://www.facebook.com/policy.php
  - službou Heureka:
       - https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-prozakazniky/ochrana-soukromi
       - https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-sveteminternetovych-susenek.pdf

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů,
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.

Starší znění Ochrany osobních údajů naleznete zde.


Smakujto.cz © 2015 - 2018 | Všechna práva vyhrazena