COOKIES

 1. Společnost Bloomissimo, s.r.o., se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2, 128 00 IČ: 241 32 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181537, jakožto provozovatel webové stránky www.smakujto.cz (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  - fungování webových stránek.

 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu gdpr@bloomissimo.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně zasláním na výše uvedenou kontaktní adresu (gdpr@bloomissimo.cz).

 7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 13 měsíců od jejich posledního využití.

 8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  - Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  - Poskytovatelem služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

 9. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:
  - službou Google Analytics a Google Ads:
       - https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
       - https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
  - službou Facebook Pixel:
       - https://www.facebook.com/policies/cookies/
       - https://www.facebook.com/full_data_use_policy
       - https://www.facebook.com/policy.php

 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
  - vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  - požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  - v případě automatizovaného zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  - na přenositelnost nebo právo na získání kopie osobních údajů,
  - vznést námitku proti zpracování,
  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

 11. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující druhy cookies:
  Druh cookie Účel využití a doplňující informace
  Optimalizační Tyto soubory umožňují sledovat anonymní uživatelská data (např. trendy v klikání) a poskytují dlouhodobě funkční a bezproblémovou stránku pro všechny uživatele webu.
  Reklamní Webové stránky společnosti Bloomissimo s.r.o. se Vám snaží nabízet reklamu, která je pro Vás relevantní prostřednictvím služby Ads. Tento druh reklamy zprostředkovává společnost Google využívající Vaše chování na internetu (pouze anonymní statistická data, nikoliv osobní informace).
  Analytické Tyto soubory jsou využity pro porozumění tomu, jak návštěvníci našich webových stránek stránky využívají a jak k nim přistupují. Lze je tak optimalizovat z hlediska uživatelských potřeb, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější.
  Výkonnostní Důležité pro správnou funkci webových stránek, zlepšování uživatelské zkušenosti. Pomohou nám zapamatovat si Vaše předvolby, aby Vaše každá další návštěva byla pohodlnější a usnadnila Vám hledání.
  Nezbytné Nezbytné soubory cookie jsou využity pro správnou funkci webových stránek – pamatují si tak vaše volby a další informace, abyste tyto informace nemuseli uvádět znovu.

Smakujto.cz © 2015 - 2018 | Všechna práva vyhrazena