Facebook Pixel
Zákaznická linka
a pomoc s nákupem

736 234 220
(PO–PÁ: 9:00–17:00)

Ochrana osobních údajů

Ochrana údajů

Provedením objednávky kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro vyřízení objednávky a pro obchodní a marketingové účely eShopu smakujto.cz na dobu neurčitou. Prodávající nakládá s osobními údaji kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Prodávající se zavazuje, že sdělené osobní údaje za žádným účelem neposkytne třetí straně. Prodávající využije sdělené údaje jen pro zasílání obchodních sdělení a novinek na našem webu. Kupující souhlasí, aby na jeho adresu byly zasílány e-maily s obchodním sdělením ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Kupující byl poučen, že poskytnutí souhlasu může odmítnout při poskytnutí e-mailové adresy a dále také v každém dalším zaslaném obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, má právo na přístup ke sděleným údajům, má  právo na  informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji a další práva dle citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.

 

Informace o zpracování osobních údajů (dle čl. 13 GDPR):

a) správcem údajů je: Infinity Commerce s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

b) účel zpracování a právní základ zpracování: plnění povinností z kupní smlouvy ohledně dodání zboží uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (zákazníkem)

c) příjemci osobních údajů:

společnost Infinity Commerce s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 035 99 256,

společnost ülatební brány GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01,

MailChimp, provozované společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA,

Google Analytics, Google Ads a Google nákupy, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA,

Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín.

d) správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci,

e) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 5 let po dodání zboží na základě kupní smlouvy,

f) subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

g) subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

h) poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout, v případě neposkytnutí, není možné kupní smlouvu ohledně dodání zboží uzavřít,

i) nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Diese Cookie-Tabelle wurde erstellt und aktualisiert von der CookieFirst consent management platform.
To Top